Info tööandjale

veebruar 3, 2017
admin

Pärnumaa Õpilasmalev on piirkonna tööandjatele pakkunud suviseid abilisi juba 50 aastat. Meie abil on korrastatud kalmistuid, parke ja festivalialasid, oleme värvinud kiikusid, bussipaviljone ja aedu, korjanud maasikaid, kurke, põllukive ja tuulekaera, viinud läbi ekskursioone ja muuseumituure, aidanud korraldada moeshowsid jpm.

Oleme abiks eriti siis kui vajad palju lihtsama töö tegijaid. Noortel ei ole spetsiaalset väljaõpet, kuid nad on valmis heal meelel uusi oskusi õppima ja töötama.

Väga on oodatud meile tööd pakkuma endisaegsed malevlased, kes teavad, mis on õpilasmalev ja mida see noore inimese elule kaasa annab.

Malevarühma suurus

Üldiselt on malevarühma suurus alates kümnest inimesest, kuid vastavalt vajadusele saame korraldada ka väiksema või suurema rühma töö.

Malevlaste vanus

Malevasse võtame noori alates 13. eluaastast. Kõige vanemad malevlased on Pärnumaal 19-aastased.

Töötasu

Töötasu maksab kasusaaja ehk tööandja. Võimalik on ka sõlmida leping Pärnumaa Õpilasmalevaga, mille alusel kantakse töötasudeks vajaminev summa malevakorraldajale ning meie korraldame malevlaste töö tasustamise ise.

Malevlaste juhendamine

Tööandja annab malevlastele ja rühmajuhile esialgsed juhised ja tööülesanded ning tagab tööks vajalikud töövahendid. Üldiselt juhendab noorte tööd rühmajuht.

Tööaja pikkus

Malevlased töötavad olenevalt vanusest päevas 4-5 tundi kuni 5 päeva nädalas.

Vaata ka alaealise töötamist reguleerivat seadusandlust.