Mujal Pärnus ja Pärnumaal tegutsevad õpilasmaleva rühmad ning rühmajuhtide kontaktid

Tõstamaa rühm – Laura Jõe, llaura.joe@hotmail.com

Ojako rühm – Kai Oraste

Jõõpre rühm – Mati Sutt, kool@jooprepk.ee

Põhja-Pärnumaa valla rühmad  – Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee

Saarde valla rühmad – Viire Talts, viiretalts@gmail.com

Tori valla rühmad – Erika Nõmm, erika.nomm@torivald.ee